Kubiak powiedział po poniedziałkowym posiedzeniu, że profesor Uścińska została przedstawiona jako kandydat na prezesa Zakładu. Profesor kieruje Zakładem Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej.

 

Informację o pozytywnej opinii RN ZUS potwierdził inny członek Rady, doradca Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz. - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę - powiedział.

 

- Spotkała się z nami, zaprezentowała swoje dokonania i to, co w ZUS będzie chciała zrobić - poinformował Kubiak.

 

ZUS bez prezesa od ponad 10 miesięcy

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kandydaturę na szefa ZUS przedstawia Radzie Nadzorczej ZUS minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Prezesa, po zaopiniowaniu kandydata, powołuje premier. Wcześniej do obsady szefa ZUS wymagany był konkurs.

 

ZUS nie ma prezesa od 1 kwietnia 2015 r., gdy odszedł Zbigniew Derdziuk. Obowiązki pełni wiceprezes Elżbieta Łopacińska. Od 15 grudnia zarząd jest trzyosobowy i jest to minimalny skład, w którym może funkcjonować.

 

O tym, że sytuacja personalna w zarządzie ZUS wymaga pilnego rozwiązania minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła zaraz po objęciu tego stanowiska.

 

PAP