- Pan prezydent przedstawił swój pogląd na temat pewnych aspektów wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i debaty, która się w Polsce na ten temat toczy - powiedział Magierowski.


Trwają kolejne spotkania, już całej delegacji,  one się będą odbywały dzisiaj i jutro, z przedstawicielami rządu, parlamentu, różnych organów wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że pan przewodniczący Buquicchio otrzyma pełną, merytoryczną i obiektywną wiedzę na temat tego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił Magierowski 


Magierowski: rekomendacje i opinie KW nie są wiążące


Iza Paprocka z Polsat News zapytała szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta, czy polskie władze powinny się przychylić się do opinii Komisji Weneckiej, która powstanie w marcu. - Sam przewodniczący Buquicchio podczas rozmowy z panem prezydentem zwrócił uwagę na to, że rekomendacje i opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące - odpowiedział Magierowski. - Nie zobowiązują żadnego państwa członkowskiego Rady Europy do wprowadzenia zmian rekomendowanych przez tę instytucję - podkreślił. Ale dodał, że będzie to opinia "niezwykle ważna w architekturze Europy, ze zdaniem, z którym należy się liczyć".

 

Buquicchio: bardzo interesujące spotkanie


- Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą było bardzo interesujące. I długie - powiedział przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio. 

 

- Prezydent wyjaśnił mi obecną sytuację w Polsce. To była znacząca rozmowa - dodał Magierowski.