Prace budowlane wykona PGNiG Technologie S.A. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2016 r.

 

Dywersyfikacja dostaw

 

Program rozbudowy i modernizacji gazociągów na Dolnym Śląsku jest jednym ze strategicznych projektów realizowanych przez spółkę Gaz-System, którego celem jest zwiększenie możliwości importu gazu z kierunku zachodniego od około 0,9 mld metrów sześciennych na rok do około 1,5 mld metrów sześciennych na rok w pierwszym etapie. Ma to uniezależnić polski system gazowy od dostaw surowca ze wschodu.

 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Gaz-System jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

 

Plan budowy 2000 km gazociągów

 

W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 Gaz-System planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

 

W latach 2009 - 2015 Gaz-System wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 

Korytarz Północ-Południe, którego częścią ma być gazociąg Czeszów-Wierzchowice, połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki z terminalem Adria LNG w Chorwacji. Ma przebiegać przez Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry.

 

Korytarz składa się z wielu dwustronnych międzysystemowych połączeń gazowych oraz krajowych gazociągów, które już istnieją lub są na różnych etapach powstawania. 

 

PAP