Pod obywatelskim projektem nowelizacji dotyczącym zaniechania finansowania lekcji religii zebrano ponad 150 tys. podpisów. Został on złożony w Sejmie pod koniec ubiegłej kadencji.

 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomina przy tej okazji, że "nauczanie religii w polskiej szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji". "Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce" - czytamy w komunikacie.

 

"Minęły czasy zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z nas pamięta, ile to kosztowało ofiar i odwagi ze strony społeczeństwa katolickiego w naszym kraju. Poprzez przywrócenie nauczania religii w szkole została naprawiona jedna z krzywd, która spotkała ludzi wierzących w czasach systemu totalitarnego" - zaznacza prezydium KEP.

 

Odnosząc się do opinii obywateli podpisanych pod projektem, zaznaczono, że należy wziąć pod uwagę wolę kilku milionów rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Zgodnie z danymi przekazanymi przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87 proc. dzieci i młodzieży.

 

PAP