Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową.

 

Oprócz mężczyzn z rocznika 1997, obejmie ona a także osoby urodzone w latach 1992-96, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Kwalifikacji podlegają też osoby urodzone w latach 1995-96, jeśli zostały wcześniej uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Chodzi tu o dwa przypadki: albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej, albo upływa później, ale dana osoba złożyła wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

 

Przed komisją stawią się również kobiety

 

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1992-97, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.

 

Ponadto kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Jeśli chorujesz, zabierz ze sobą dokumentację medyczną

 

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom.

 

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji wszelkiej dokumentacji medycznej, którą dysponujemy. W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić stopnia zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

 

Poddanie się badaniom lekarskim, w tym także tym specjalistycznym, a także przedstawienie komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe.

 

PAP