Leszek Bosek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 2015 r. pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Cywilnego). Jest radcą prawnym, pracował m.in. w Biurze Analiz Sejmowych i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Był również mediatorem i arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz radcą ds. orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od 2008 r. wykładał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

- Program gospodarczy PiS zakładał wzmocnienie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Powołanie prezesa z tak bogatym doświadczeniem i dużymi kompetencjami to jeden z części, która poprawi skuteczność ochrony interesów Skarbu Państwa - powiedział minister skarbu.

 

Przejmie część zadań ministerstwa skarbu

 

Jak dodał, to ważne, bo po zlikwidowaniu Ministerstwa Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna otrzyma część jego dotychczasowych zadań. - Ta instytucja będzie dalej wzmacniana osobowo, finansowo i organizacyjnie – wyjaśnił Jackiewicz.

 

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jest instytucją prawniczą, której zadaniem jest zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami i trybunałami oraz ochrona interesu Skarbu Państwa w sądach powszechnych. Jest także organem opiniodawczym w sprawach dotyczących istotnych praw i interesów Skarbu Państwa.

 

Obecnie Prokuratoria Generalna prowadzi 7095 spraw sądowych. Tylko  w ubiegłym roku wpłynęło do niej 3642 spraw.