Jeśli ustawa zostanie przyjęta to koniec trzeciego wersu hymnu "true patriot love in all thy sons command" ("prawdziwie patriotyczna miłość rządzi wszystkimi Twoimi [Kanady] synami") ulegnie zmianie i w nowej wersji będzie brzmieć "all of us command" ("rządzi nami wszystkimi").

 


Powrót do pierwotnej wersji hymnu


Zaaprobowanie zmiany oznaczałoby powrót do pierwotnej angielskojęzycznej wersji słów hymnu, w której nie było odniesienia do synów. Pojawiło się ono w 1914 roku jako wyraz wsparcia dla kanadyjskich żołnierzy walczących w pierwszej wojnie światowej.


W słowach francuskojęzycznej wersji hymnu podobny problem nie występuje.


Środowiska feministyczne starały się wprowadzić zmiany do słów kanadyjskiego hymnu od 1980 roku; wtedy to pieśń "O Canada" zastąpiła "God Save The Queen" (Boże, chroń Królową) i została oficjalnie zaakceptowana jako hymn państwowy.

 

Wszystkie próby wprowadzenia zmian spotkały się ze sprzeciwem ze strony konserwatystów, którzy postrzegali ten zabieg jako bezzasadny lub zwracali uwagę, że szeregi kanadyjskiej armii w większości zasilali mężczyźni.

 

Problemy z hymnem także w innych krajach 


Kanada nie jest jedynym krajem, który chce w hymnie państwowym podkreślić rolę kobiet. W 2012 roku podobnej zmiany dokonała Austria, a Szwajcaria w ubiegłym roku ogłosiła konkurs na nowe słowa hymnu, które bardziej odpowiadałyby współczesnym realiom.


Pieśń "O Kanado" została skomponowana przez Calixa Lavalleego, kanadyjskiego kompozytora i nauczyciela muzyki. Pierwszy raz wykonano ją 24 czerwca 1880 w czasie Narodowego Kongresu Franko-Kanadyjczyków.


PAP