Centrum Prasowe Poczty Polskiej poinformowało także, iż Rada Nadzorcza odwołała dwóch członków zarządu Poczty: Janusza Wojtasa i Piotra Michalskiego. W zarządzie Poczty pozostali Rafał Krzemień jako wiceprezes i Paweł Włoch jako członek zarządu.


Jerzy Jóźkowiak był prezesem Poczty Polskiej od 2011 r.


Nowy prezes Poczty Polskiej Marek Chibowski został w ubiegłą środę powołany na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej Poczty po tym, jak rezygnacje złożyli jej przewodniczący Józef Banach i wiceprzewodnicząca Ewa Sibrecht-Ośka. Nową przewodniczącą RN została Magdalena Szymczuk.


Poczta Polska SA (przekształcona w spółkę akcyjną Skarbu Państwa w 2009 r.) jest największym operatorem pocztowym działającym na polskim rynku, a także jednym z największych pracodawców w kraju - zatrudnia blisko 80 tys. pracowników. Obecnie Poczta posiada ok. 7,5 tys. placówek pocztowych. Od 2013 r. pełni funkcję pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi publicznej.


PAP