Premier zauważyła, że dotychczas problemem było cedowanie zadań na samorządy, za którymi nie szły odpowiednie środki na ich realizację. Zapewniła, że teraz to się zmieni, nawiązując do sztandarowego programu PiS z kampanii wyborczej Rodzina 500+, który przewiduje m.in. wypłatę 500 zł na każde dziecko, począwszy od drugiego. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko.


Szydło zauważyła przy tym, że program jest ogromnym wyzwaniem. - Także dla budżetu państwa - stwierdziła, podkreślając, że jego realizacja będzie w dużej mierze zależała od samorządów.


- Samorządy będą bardzo istotnym elementem w realizacji tego programu – powiedziała. – Potrzebna nam jest współpraca i wspieranie się w tym działaniu, ale też wyciąganie wniosków na każdym etapie realizacji programu.


Realizacja programu 500+ spocznie na samorządach


- Na państwa instytucjach będzie spoczywała już ta bezpośrednia realizacja i wyjście do ludzi. I w jaki sposób to będzie przygotowane, w jaki sposób będzie to realizowane, to będziemy mogli wtedy powiedzieć o tym czy mamy sukces, czy rzeczywiście ten program jest realizowany tak, jak zakładaliśmy, spełnia pokładane w nim nadzieje i oczekiwania - zwróciła się do samorządowców.


- Dużo pracy przed nami, ale myślę, że jest to nasz wspólny program i, jeżeli wszystko będzie przebiegało tak, jak zakładamy, to będzie nasz wspólny sukces - powiedziała Szydło, podkreślając przy tym, że tak naprawdę "to będzie sukces polskich rodzin, bo oto w tym programie chodzi".


Szydło przypomniała, że program jest po konsultacjach i w najbliższym czasie zostanie przyjęty przez rząd. Rodzina 500+ ma zacząć działać od 1 kwietnia.