Władze liczą, że część właścicieli samochodów przesiądzie się do autobusów i tramwajów, co zmniejszy emisję spalin. Aby skorzystać z darmowego przejazdu, trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny. Jeżeli pojazd zarejestrowany jest na 5 osób, prawo do jazdy bez biletu ma jego właściciel i 4 wskazane przez niego osoby. Władze miasta apelują też o unikanie zbyt długiego przebywania na zewnątrz.


Jak podał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w Krakowie stwierdzono dziewięciokrotne przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10. 

Pyłomierz przy al. Krasińskiego w centrum miasta pokazuje, że stężenie szkodliwego pyłu wynosi 455 mikrogramów na metr sześcienny. Dopuszczalna norma to 50 mikrogramów. Na pozostałych pięciu miejskich pyłomierzach sygnalizowane przekroczenia są tylko nieco niższe - najlepiej jest w Nowej Hucie, gdzie normy przekroczone są blisko czterokrotnie.

 

Polsat News