Przestępstw gospodarczych popełnia się średnio niemal pół tysiąca dziennie. Z danych KGP wynika, że najbardziej wzrosła liczba oszustw gospodarczych, których w zeszłym roku odnotowano o 16 tys. więcej niż w 2014 r. Z kolei o blisko 600 wzrosła liczba fałszerstw gospodarczych.

 

- Ludzie powszechnie patrzą na wszystko przez pryzmat finansowy, to dotyczy także przestępców. Oszustwa gospodarcze pozostawiają mało śladów, ujawnianie ich trwa dość długo, a procesy się ciągną. Takie przestępstwa przynoszą zaś wielkie zyski - tłumaczy kryminolog, prof. Brunon Hołyst.

 

Policja zaznacza, że walka z tym rodzajem przestępczości to dziś jeden z jej priorytetów.

 

PAP