Jak ustalili reporterzy RMF FM, Cezary Popławski trafił do ZOMO na początku swej służby w milicji w 1987 roku. Zastępca komendanta głównego policji twierdzi, że był czynnym sportowcem. Reprezentował jednostkę w spartakiadach służb mundurowych, jako zawodnik wieloboju, był też w drużynie siatkarskiej.

 

 

Przełożony służb mundurowych, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak przyznał w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad RMF", że o tym fakcie wie. Dodał, że Popławski był nominowany przez poprzedni rząd i dotąd pozostał w Komendzie Głównej Policji. Błaszczak zapewnił, że oceni pracę zastępcy szefa policji.

 

 

- My chcemy i - tak, przestrzegamy tej zasady - aby nominowani przez nowego komendanta policji komendanci byli tymi ludźmi, którzy przystąpili do policji już w III RP - podkreślił Błaszczak.

 

Na początku grudnia ubiegłego roku PiS zapowiedział, że wszyscy szefowie i wiceszefowie służb mundurowych podległych MSWiA powołani przez poprzedni rząd stracą stanowiska. Jak do tej pory z funkcji zostali odwołani szefowie: służb specjalnych cywilnych – Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojskowych – Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także szefowie policji, straży pożarnej i straży granicznej.  Dobrowolnie z funkcji odszedł zwierzchnik Biura Ochrony Rządu.