"Agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services przekazała dziś informację o obniżeniu ratingu siły finansowej Spółki z poziomu >>A<< do poziomu >>A-<< oraz utrzymała perspektywę ratingową na poziomie negatywnym" - głosi komunikat.


"Decyzja o obniżeniu ratingu dla PZU SA jest związana z decyzją o obniżeniu oceny ratingowej Polski z >>A-<< do >>BBB+<< dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z >>A/A-1<< do >>A-/A-2<< dla odpowiednio długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej, z perspektywą >>negatywny<<" - poinformował zarząd spółki.

 

We wtorek Rada Nadzorcza PZU powołała nowy zarząd i powierzyła Michałowi Krupińskiemu pełnienie funkcji prezesa.