Adam Jasser stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów objął 20 marca 2014 roku.  Zastąpił wówczas Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel.

Wcześniej, od marca 2010 roku Jasser był Sekretarzem i Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Sekretarzem Rady Gospodarczej przy Premierze. Od 2011 r. nadzorował Departament Analiz Strategicznych KPRM, był także koordynatorem Zespołu Programowania Prac Rządu i pełnomocnikiem premiera w zakresie oceny skutków regulacji.  Współpracował m.in. przy realizacji kluczowych projektów rządu, w tym reform systemu emerytalnego, deregulacji, nauki, prawa energetycznego oraz wdrożenia nowych standardów oceny skutków regulacji w administracji rządowej. 

 

W czasach studenckich związał się z Agencją Reutera. W 1992 roku został szefem warszawskiej redakcji ekonomicznej, w której kierował zespołem dziennikarzy zajmujących się tematyką gospodarczą i finansową.