Opublikowane w "Journal of Hospital Infection" badania dowiodły również, że ogoleni mężczyźni byli o ok. 10 proc. bardziej narażeni na kolonie bakterii wywołującej infekcję skóry i układu oddechowego, a także zatrucia pokarmowe.

 

W innym badaniu, dr Adam Roberts, mikrobiolog z University College w Londynie wyhodował na brodach ponad 100 różnych drobnoustrojów i zauważył, że pewne z nich mogą zabijać bakterię E. coli. Jeśli jego odkrycie potwierdziłoby się, to umożliwiłoby stworzenie pierwszego od 30 lat antybiotyku. Obecnie antybiotyki szybko stają się nieskuteczne, a infekcji opornych na nie przybywa. Ocenia się, że z tego powodu umiera co najmniej 700 tys. osób rocznie.

 

W badaniach wzięło udział 408 pracowników szpitala. Byli wśród nich mężczyźni posiadający brodę, jak i bez zarostu.

 

Independent, Journal of Infection