To tylko oficjalne potwierdzenie, gdyż Franciszek w czasie swojego pontyfikatu faktycznie rozszerzył już wielkanocny obrzęd umycia stóp na kobiety.

 

Obrzęd nawiązuje symbolicznie do umycia stóp dwunastu apostołom przez Jezusa przed Ostatnią Wieczerzą. Ma on oznaczać, że chrześcijanie powinni służyć sobie nawzajem.

 

Dotychczasowe normy dotyczące obmycia stóp zawarte są w dekrecie papieża Piusa XII z 30 listopada 1955 r. Napisano w nim, że w Wielki Czwartek podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej celebrans po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg. św. Jana może obmyć stopy dwunastu mężczyznom.

 

KAI