Jeszcze w piątek rano Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tej ustawy Zakłada ona, że już od lutego banki, SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe będą obłożone podatkiem wynoszącym 0,44 procent wartości ich aktywów. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

 

Posłowie zdecydowaną większością głosów zaakceptowali 14 z 15 poprawek Senatu do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, wprowadzającej tzw. podatek bankowy. Większość przyjętych poprawek Senatu ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

 

Ustawa przewiduje, że od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tzw. podatkiem bankowym, banki, firmy ubezpieczeniowewynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów.

 

Jedna z niewielu merytorycznych zmian zakłada, że firmy ubezpieczeniowe będą objęte analogicznym zapisem, jakim objęte są w ustawie firmy pożyczkowe. Przepisy dotyczące firm pożyczkowych zakładają, że limit aktywów, powyżej których będą płacić podatek (200 mln zł), dotyczy nie pojedynczych firm, ale całej grupy kapitałowej. W wyniku zaakceptowanej w piątek przez posłów decyzji senatorów zapis o powiązaniach kapitałowych będzie dotyczył także firm ubezpieczeniowych, w odniesieniu do ich limitu 2 mld zł. Nie będą więc mogły się sztucznie dzielić, aby uniknąć podatku.

 

Przychylności posłów nie zyskała jedynie poprawka Senatu narzucająca podatek na zrzeszenia banków spółdzielczych.

 

 

PAP