Pierwsze zadanie nowej przewodniczącej - jak sama zapowiedziała - dotyczyć ma ochrony i renowacji cmentarza na Monte Cassino. Anna Maria Anders nawiązała do sprawy zorganizowania kiermaszu świątecznego w pobliżu tej polskiej nekropolii. Wywołało to oburzenie Polonii we Włoszech i protesty polskiej dyplomacji. Nasza ambasada w Rzymie wystosowała w tej sprawie notę protestacyjną do włoskiego MSZ.

 

Anna Maria Anders także ostro protestowała uznając, że cała sytuacja naruszyła "godność najważniejszego polskiego miejsca pamięci we Włoszech”. Dziś przyjmując nominacje podkreślała, że "miejsca święte muszą pozostać święte". Dodała, że sprawa cmentarza nie jet załatwiona.

 

- W dalszym ciągu jest zagrożenie, że będzie tam browar, czy hostel. Absolutnie nie mogę do tego dopuścić, to będzie moje pierwsze zadanie. - zadeklarowała.

 

Nowa pełnomocnik ma nadzieję, że "jest odpowiednia osobą do pełnienia powierzonej jej funkcji". - Mam nadzieję, że ojciec się cieszy - zakończyła.

 

Anna Maria Anders jest córką generała Władysława Andersa, bohatera m.in. bitwy pod Monte Cassino, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945. Komuniści odebrali mu obywatelstwo i szlify generalskie.