Agencja Fitch w piątek utrzymała rating Polski na dotychczasowym poziomie A- dla zobowiązań w walutach obcych i na poziomie A dla zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywy określono jako stabilne.

 

Jednak w swojej analizie Fitch zwrócił uwagę na fakt, iż ciągu pierwszych trzech miesięcy sprawowania władzy, nowy rząd przeforsował szereg kontrowersyjnych ustaw, w tym dotyczących funkcjonowania mediów i wymiaru sprawiedliwości. Fitch spodziewa się, że bardziej konfrontacyjne nastawienie polityki zwiększa polaryzację w społeczeństwie polskim i prowadzi do wzrostu napięć politycznych.