Rzecznik przekazał, że znany jest mu skrajny przypadek pobytu w schronisku dla bezdomnych rodzica z dziećmi nieprzerwanie od 3 lat. Michalak wskazał, że z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dzieci stanowią ok. 5 proc. wszystkich bezdomnych.

 

„Problemem jest nie tylko liczba dzieci przebywających w schroniskach i domach dla bezdomnych, ale także ich warunki bytowe"- ocenił.

Jak wyjaśnił, w kierowanych do niego skargach bezdomni rodzice piszą m.in., że dzieci często stają się świadkami lub uczestnikami konfliktów dorosłych mieszkańców schronisk.

 

„Z analizy treści skarg jednoznacznie wynika, że schroniska dla bezdomnych nie są miejscami, w których powinny przebywać dzieci"- podkreśla RPD i zaznacza, że wnioski wypływające ze skarg zostały przez niego potwierdzone podczas badania spraw na miejscu.

 

RPD wskazał, że zaniepokojony polskim statystykami dotyczącymi bezdomnych dzieci jest również Komitet Praw Dziecka ONZ, który zaleca m.in. dokonanie przeglądu prawa, polityki programów mieszkaniowych w celu zapobiegania i eliminowania bezdomności, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci.

 

Michalak zwrócił się do minister Elżbiety Rafalskiej o podjęcie działań w zakresie określenia rzeczywistej liczby dzieci dotkniętych problemem bezdomności i podjęcie działań, także międzyresortowych, mających na celu ograniczenie tego zjawiska.

MRPiPS powinno odpowiedzieć na pismo RPD w ciągu 30 dni.

 

PAP