Agencja Reutera przypomina, że większość z 568 parlamentarzystów jest wiernych prezydentowi Abd el-Fatahowi es-Sisiemu. Dodatkowo Sisi powołał bezpośrednio 28 deputowanych. Media podkreślają, że nowy parlament będzie mieć 15 dni na zaakceptowanie wielu rozwiązań prawnych ogłoszonych przez władzę wykonawczą w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Egipt nie miał parlamentu od czerwca 2012 roku, kiedy władza ustawodawcza znalazła się w rękach prezydenta Sisiego, który podczas ponad rocznych rządów wydał dziesiątki dekretów.

 

Twarde rządy prezydenta Sisiego

 

Sąd konstytucyjny rozwiązał zdominowaną przez islamistów izbę niższą (Zgromadzenie Ludowe), niwecząc główne osiągnięcie rewolty, która zakończyła erę 30 lat rządów Hosniego Mubaraka i rozpaliła nadzieje na zmiany polityczne i gospodarcze w kraju.

 

Po rozwiązaniu Zgromadzenia Ludowego również zdominowana przez islamistów izba wyższa parlamentu (Szura) jako jedyna sprawowała władzę ustawodawczą w kraju do czasu jej rozwiązania przez tymczasowego prezydenta Adlego Mansura w lipcu 2013 roku.

 

Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka regularnie oskarżają Sisiego, który został wybrany na prezydenta w maju 2014 roku, o kierowanie reżimem stosującym najostrzejsze represje wobec islamistów w historii Egiptu. Podczas ulicznych protestów siły bezpieczeństwa zabiły setki ludzi, a tysiące osób - głównie przywódcy i członkowie Bractwa Muzułmańskiego - trafiły do więzień.

 

PAP