Uroczysta gala wręczenia nagród Benemerenti odbyła się w sobotę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w 25. rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Polsce.

 

Nagroda dla Nuncjatury

 

Kapituła nagrody Benemerenti uhonorowała Nuncjaturę Apostolską w Polsce za "stałą troskę o sprawy Kościoła w naszej Ojczyźnie, życzliwość i wsparcie działalności duszpasterskiej w Wojsku Polskim i służbach mundurowych" oraz za "wkład wniesiony w odnowienie przed 25 laty Ordynariatu Polowego w Polsce".

 

Uhonorowana szkoła pilotów

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie została nagrodzona za "wierność najwyższym wartościom: 'Bóg, Honor, Ojczyzna' wypisanym na wojskowych sztandarach", za "budowanie patriotycznych postaw kolejnych pokoleń polskich lotników oraz kształtowanie charakterów podchorążych w myśl hasła: 'Miłość żąda ofiary' ".

 

Żywy pomnik papieża Polaka

 

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została uhonorowana za "budowanie żywego pomnika Jana Pawła II, pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, podtrzymywanie kontaktu z Polakami przebywającymi poza granicami kraju", a także za "troskę o kształtowanie prawych sumień polskiej młodzieży oraz zaufanie kolejnym pokoleniom młodych ludzi i wspieranie ich w budowaniu cywilizacji miłości".

 

Nagrody Benemerenti, czyli "Dobrze Zasłużonym", są przyznawane przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego od 1995 roku osobom i instytucjom, które dają świadectwo najwyższych wartości, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość.

 

PAP