Małgorzata Ziętkiewicz: Pan pisze, że można aktora nauczyć mówić, można aktora nauczyć mówić wyraźnie, można zmienić mu tembr głosu, ale nie nauczy się nigdy pasji. Jak ważne to jest?

 

Jerzy Stuhr: To idzie człowiekiem. Ja to widzę często po małych dzieciach, które mają przemożną chęć ekspresji siebie do innych, a nie tylko, tak leśmianowskim terminem wsobnie, prawda? Do innych! Jak ja na takie dzieci patrzę, że one chcą się wyrazić do innych to tak sobie myślę... tu już jest pasja trochę.


Całość rozmowy o 21.30 w Polsat News.