- Powodem zmiany na stanowisku Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest różnica wizji, koncepcji i sposobu zarządzania GITD – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Główny Inspektor Transportu Drogowego jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

 

Alvin Gajdhur jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od 2002 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Był również doradcą ds. public relations Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Od wielu lat prowadzi wykłady na wyższych uczelniach z zakresu transportu drogowego, marketingu i public relations.

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, na podstawie art. 53.2 ustawy o transporcie drogowym.
 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany jest do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.

 

mib.gov.pl