Prezydent wręczył 69 osobom akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie - informuje na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.


"Nie ulegajcie żadnym naciskom"


- Proszę, byście wydając wyroki, kierowali się własnym doświadczeniem, żebyście byli samodzielni, byście patrzyli na sprawy szerzej niż tylko przez pryzmat czysto pojętego prawa i jego litery, ale żebyście patrzyli na sprawy także jako ludzie i pamiętali o tym, że każda sprawa pojedynczego człowieka, która znajduje się w waszych rękach jest sprawą tej właśnie osoby, być może dla niej najważniejszą - powiedział prezydent nowym sędziom.


Prosił ich, by zawsze mieli głębokie poczucie niezależności i niezawisłości. - I żebyście nie ulegali żadnym naciskom nawet w najtrudniejszych sprawach. Miejcie państwo to poczucie godności za sprawowanie urzędu sędziego Rzeczypospolitej - powiedział Andrzej Duda.


PAP