Usługi będą świadczone przez adwokatów lub radców prawnych. Do udzielania bezpłatnych porad "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" dopuszczono aplikantów adwokackich i radcowskich działających z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.


Każdy powiat może powierzyć prowadzenie połowy punktów organizacjom pozarządowym. W takich miejscach dodatkowo możliwe będzie uzyskanie porad dotyczących prawa podatkowego udzielanych przez doradców podatkowych. Porad będą w nich również udzielać absolwenci wyższych studiów prawniczych.

 


Wskażą sposób rozwiązania problemu prawnego


Pomoc prawna w pierwszym etapie ma polegać na poinformowaniu danej osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Następnie adwokaci i radcy prawni wskażą sposób rozwiązania problemu prawnego. W razie potrzeby pomogą sporządzić projekt pisma z wyłączeniem pisma procesowego. Wraz z potrzebującym sporządzą również projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).


Pomoc prawna udzielana jest na etapie przedsądowym.

 

Będzie udzielana w punktach działających przeciętnie 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. 

 

Zobacz, gdzie znajdziesz pomoc.

 

PAP