Świadczenie pielęgnacyjne otrzymać może matka lub ojciec bądź faktyczny opiekun, jeśli rezygnuje z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli niepełnosprawne dziecko się uczy.

 

W zeszłym roku świadczenie pielęgnacyjne na dziecko wynosiło 1200 zł miesięcznie. Od 2017 r. wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana - co roku wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego wywalczyli rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy wiosną 2014 r. protestowali w Sejmie. Okupowali wtedy budynek parlamentu przez kilka tygodni. Kiedy rodzice rozpoczynali swój protest, pomoc pielęgnacyjna wynosiła tylko 620 zł i składało się na nią 520 zł świadczenia oraz 100 zł dodatku z rządowego programu.