- Wyrocznia ostrzega światowych przywódców, że jeśli nie podejmą odpowiednich działań, dojdzie do masowej migracji ludzi z różnych przyczyn, które doprowadzą ich do rozpaczy. My na to nie mamy już wpływu - powiedział Babalawo Lazaro Cuesta.

 

- W różnych regionach świata trwa wielki proces migracyjny. Gdzieś ludzie uciekają przed wojną. W innym miejscu przed biedą lub prześladowaniami politycznymi. Jeszcze gdzieś przed okrucieństwem terrorystów. Migracja nasili się, jeśli to wszystko nie ustanie - dodał Cuesta.

 

- Konflikty trzeba rozwiązywać na drodze dialogu, także te dotyczące braku proporcji między wynagrodzeniem a kosztem podstawowych artykułów. Rodziny powinny pielęgnować wzajemny szacunek. Znaki ostrzegają przed wojną, źle zarządzaną gospodarką i wzrostem terroryzmu - stwierdził wróżbita.

 

Polsat News, wideo: Reuters