Do postrzelenia żołnierki na służbie doszło w centrum Hebronu w pobliżu Jaskini Makpela (inaczej: Jaskinia Patriarchów).

 

Według Starego Testamentu Abraham kupił grotę od Efrona Hittyty, aby pochować w niej swoją żonę Sarę. Stary Testament podaje, że patriarcha przygotował w tym miejscu grób także i dla siebie i został tam pochowany. Pochowani zostali tam także Izaak z żona Rebeką i Jakub.

 

Obecnie w tym miejscu są meczet i synagoga.