Tzw. "Kosiniakowe" przysługuje przez rok w przypadku narodzin jednego dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków nawet przez 71 tygodni.

 

Tysiąc złotych przez dwanaście miesięcy mogą otrzymać także rodzice dzieci urodzonych do 52 tygodni przed 1 stycznia 2016 roku - nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez dzieci pierwszego roku życia. Świadczenie może zostać przyznane tylko jednemu z rodziców, bez względu na osiągany dochód w rodzinie.

 

Wnioski można składac od drugiego stycznia - w swojej gminie lub przez internet.

 

Polsat News