Zarząd banku tłumaczy, że plan ma na celu lepsze dopasowanie działań do zmieniającego się modelu zachowania klientów, poprawę jego konkurencyjności, a także odbudowanie zyskowności w średnim i długim terminie.


BPH zamierza przekształcić 134 oddziały własne w placówki partnerskie, których właścicielami i menedżerami zostaną obecni pracownicy banku. Jednocześnie zarząd banku będzie dążył do przekształcenia pozostałych 65 oddziałów w placówki partnerskie zarządzane przez obecnych partnerów Banku. Jeśli przekształcenie tychże oddziałów nie dojdzie do skutku, zostaną one zamknięte, a obsługa ich klientów przeniesiona do innych placówek.

 

Będą też inwestycje


Równolegle bank będzie prowadził kluczowe projekty rozwoju systemów IT, głównie poprzez kontynuację zmiany centralnego systemu bankowego. Łączne inwestycje w tym zakresie w latach 2015-2018 wyniosą blisko 250 mln zł.


Po zakończeniu powyższej fazy transformacji, zaplanowano rozpoczęcie kolejnego etapu, którego celem będzie zbudowanie wielokanałowego modelu dystrybucji produktów i usług. Obejmie on nowoczesne platformy internetowe i mobilne, które staną się dla klientów podstawowym kanałem do wykonywania wszystkich operacji bankowych. Etap ten rozpocznie się w 2018 roku i zakończy w 2020 roku, a planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 100 mln zł.


Plany zwolnień grupowych zapowiedział także bank PKO BP. Zarząd tego banku rozważa redukcję zatrudnienia o 836 osób. Zamiar zwolnień grupowych został już zgłoszony do warszawskiego urzędu pracy. 

 

PAP, polsatnews.pl