Szymon Szynkowski vel Sęk zapewnia, że po konsultacjach projekt będzie gotowy na przełomie stycznia i lutego. Jako konieczność zmian w ustawie wskazuje się informację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według której zagęszczenie sklepów monopolowych w Polsce przekracza normy aż czterokrotnie.


Związek Miast Polskich pracował nad projektem zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od kilku miesięcy. Stanowisko zarządu ZMP  wsprawie zmian powstało 25 września


"Zmiany opierają się na wieloletnim doświadczeniu"


"Proponowane przez ZMP zmiany opierają się na wieloletnim doświadczeniu zdobytym przez organy samorządu terytorialnego i mają na celu doprecyzowanie zapisów obowiązującej regulacji” - głosi stanowisko ZMP.


Według projektu to rady gmin miałyby ustalić liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, szczególnie tych, gdzie odbywa się ona w godz. 22:00-6:00.


Ograniczenia także dla organizujących przyjęcia


Związek chce także, by ograniczyć zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców, którzy organizują przyjęcia, np. wesela, konferencje. Ich działalność miałaby być świadczona w oparciu o umowę wydawaną na okres dwóch lat i na określone uroczystości w wyznaczonych przed przedsiębiorcę miejscach.

 

Za łamanie ustawy groziłoby cofnięcie zezwolenia na trzy lata, a za sprzedaż alkoholu osobie nietrzeźwej groziłaby grzywna (obecnie jest zagrożone cofnięciem koncesji).