W dyskusji wzięli również udział Jakub Stefaniak z PSL oraz Jacek Wilk z klubu Kukiz’15. Według tego ostatniego, UE ma tendencje do ingerowania w coraz większym stopniu w poszczególne kraje członkowskie. - Dla mnie to niewyobrażalne. Nie po to wychodziliśmy z Układu Warszawskiego, żeby teraz ktoś znowu ingerował w nasze sprawy - powiedział poseł Wilk.

 

Jakub Stefaniak przypomniał wczorajsze wystąpienia posłów Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. - Powiedzieli, że trzeba zmienić ustawę, by zapanował porządek, mówili o presji, jaką wywiera Trybunał na władze wykonawczą oraz że sędziowie TK nie mają żadnej odpowiedzialności za sytuację w kraju. Takie argumenty niepokoją Unię. To są słowa i cytaty, które powiedział prezydent Aleksander Łukaszenka w 1996 roku, gdy "robił porządek" ze swoim sądem konstytucyjnym - skomentował Jakub Stefaniak z PSL.

 

Politycy komentowali list pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, jaki wystosował on w środę do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z wezwaniem do nieuchwalania nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

 

W liście wiceszef KE napisał: "Ta nowelizacja - jak wynika z informacji, którymi dysponujemy - dotyczy funkcjonowania Trybunału, a także niezawisłości jego sędziów. Oczekiwałbym, że ta ustawa nie zostanie ostatecznie przyjęta albo przynajmniej, że nie zostanie wdrożona, dopóki wszelkie kwestie dotyczące wpływu tej ustawy na niezawisłość i funkcjonowanie TK nie zostaną w pełni i adekwatnie ocenione".

 

Timmermans powołał się na wyroki TK wydane 3 i 9 grudnia w sprawie kolejnych nowelizacji ustawy o TK, odnotowując, że od trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm "prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie", a także, że wybór trzech sędziów na te wakaty przez obecny Sejm "nie może być uważany za ważny".