Jarzab odniósł się też do "skrajnej szybkości", z jaką polski parlament przyjmuje nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, zwracając uwagę, że reformy tej wagi powinny być wynikiem szerokich publicznych konsultacji.

 

Zachowanie większości parlamentarnej godne pożałowania

 

"Jest bardzo godne pożałowania, że obecna większość (parlamentarna - red.) naciska na uchwalenie tych reform przez parlament tak szybko jak się da - mimo masowych publicznych protestów oraz niepokoju wyrażanego przez niezależne organy takie jak Krajowa Rada Sądownictwa, a także przez polskie organizacje praw człowieka" - napisano w komunikacie.

 

Jarzab odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi przewodniczącej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Anne Brasseur, która określiła planowane zmiany przepisów dotyczących TK jako "daleko idące ograniczenie uprawnień organu władzy sądowniczej, której niezależność jest gwarantowana w drodze konstytucyjnej".

 

Zmiana prawa przyniesie osłabienie ochrony praw człowieka

 

"Podzielam jej pogląd, że pospieszne przyjęcie takiego prawodawstwa grozi poważnym naruszeniem rządów prawa w Polsce i, co za tym idzie, grozi osłabieniem ochrony praw człowieka" - oświadczył Jarzab.

 

Szef regionalnego biura wezwał Senat i prezydenta RP, by odpowiedzieli na niepokój wyrażany przez krytyków na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym i nie uchwalali proponowanych zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.

 

Europejskie Regionalne Biuro ONZ ds. Praw Człowieka jest lokalną placówką Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka; ma siedzibę w Brukseli.

 

PAP