Nowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów jest absolwentem Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Nowak jest także absolwentem studiów doktoranckich w SGH, Executive MBA oraz posiada tytuł Certificate in Quantitative Finance. Obecnie uczestniczy w podyplomowym programie "International Security" w Stanford University w USA.


Z rynkiem finansowym związany od 2004 roku. Odpowiadał m.in. za obligacje i instrumenty pochodne na stopę procentową z regionu środkowej i wschodniej Europy. W londyńskim funduszu hedgingowym odpowiadał za strategię Global Macro, która obejmowała instrumenty dłużne, indeksy giełdowe, instrumenty pochodne oraz waluty ze wszystkich rynków wschodzących.


Z początkiem 2015 roku rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, a od października do grudnia 2015 roku pracował w Money Makers TFI S.A.