Nominację Leszkowi Suskiemu wręczył dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.


Nowy komendant główny PSP był sejmowym ekspertem do spraw ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

 

Leszek Suski urodził się 31 grudnia 1957 r. Służbę w PSP rozpoczął w 1981 r. W 1986 r. skończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Pełnił służbę m.in. w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP, był także dowódcą zmianowym i p.o. dowódcy Jednostki nr I w Warszawie.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudniony od 1997 roku. W latach 2002-2005 był oddelegowany do MSWiA.

 

Na początku grudnia ze stanowiska odwołany został zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Kwiatkowski, który sam - w listopadzie - złożył raport o odejście ze służby.

 

PAP