Zieliński pytany o następcę Leśniakiewicza mówi, że "na to jeszcze za wcześnie".

 

PiS na początku grudnia zapowiedział, że wszyscy szefowie i wiceszefowie służb mundurowych podległych MSWiA stracą stanowiska. Jak do tej pory z funkcji zostali odwołani szefowie: służb specjalnych cywilnych – Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojskowych – Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także komendant główny policji. Dobrowolnie z funkcji odszedł zwierzchnik Biura Ochrony Rządu.

 

Szef Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz był kolejny na liście. Zwierzchnikiem strażaków został on w 2008 roku. Służbę w pożarnictwie rozpoczął w roku 1978 jako podchorąży w Szkole Głównej Straży Pożarniczej. W 1982 roku uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski. W 2003 roku objął stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Później w 2005 roku został Zastępcą Komendanta Głównego PSP i Zastępcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

 

PAP