Informację o nowej funkcji polityka przekazał w poniedziałek dziennik "China Daily". Gazeta zwraca uwagę, że od lat 80. Liu był zaangażowany w zwalczanie handlu narkotykami.

 

W zeszłym roku w Chinach skazano w sumie 712 osób oskarżonych o terroryzm lub separatyzm. Prawie wszyscy skazani, to osoby mające pochodzenie tybetańskie lub mieszkańcy Sinkiangu. To autonomiczny region zamieszkany przez Ujgurów, wyznającą islam mniejszość etniczną.

 

W Sinkiangu regularnie dochodzi do konfliktów pomiędzy stanowiącymi większość w tym regionie Ujgurami a ludnością napływową, należącą do chińskiej grupy etnicznej Han. Ujgurzy twierdzą, że są dyskryminowani przez władze, skarżą się na prześladowania kulturalne i religijne. Pekin z kolei od lat zarzuca ugrupowaniom ujgurskim dążenia separatystyczne i terroryzm.

 

PAP