"Prezes Rady Ministrów Beata Szydło dziś powołała Marka Kubiaka na stanowisko szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zastąpił on na stanowisku dotychczasowego szefa RCB Krzysztofa Malesę" - napisano w komunikacie resortu MSWiA.


Według komunikatu premier upoważniła też w czwartek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka do sprawowania nadzoru nad Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.


Rządowe Centrum Bezpieczeństwa działa od 2008 r. Główne jego zadanie to analiza zagrożeń w oparciu o dane uzyskiwane ze źródeł funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Do zadań RCB należy także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach, ich monitorowanie oraz uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym.


PAP