Mazurek, z zawodu socjolog, urodziła się w 1967 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Jest członkiem sejmowych komisji: ds. służb specjalnych i komisji polityki społecznej i rodziny. Pracuje również w podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych.


Tytuł magistra uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych w 1991 roku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: zarządzanie w administracji i samorządzie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie oraz europejskie organizacje rynku pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Była posłem V, VI, VII kadencji Sejmu.


Na swojej stronie internetowej Mazurek napisała, że jej dotychczasowa kilkunastoletnia praca zawodowa związana była z obszarem polityki społecznej.

 

"Pracowała w systemie urzędów pracy, ośrodku pomocy społecznej, biurze ochrony pracy. Była zatrudniona w Zespole Przedszkolno-Szkolnym Razem w Chełmie. Pracę rozpoczynała od stanowiska starszego referenta, stopniowo dochodząc do szczebli kierowniczych. Pracując cały czas dla ludzi doskonale poznała przepisy zwłaszcza z obszarów prawa pracy, bezrobocia, pomocy społecznej, niepełnosprawności, edukacji" - napisano.


PAP