- Przy takich jak ta rocznicach powinniśmy wspominać tych, którzy zapłacili najwyższą cenę, ale też zwracać uwagę by nie mogło się to powtórzyć - stwierdził Wałęsa. - Jeszcze nie jest za późno. Ale uwierzcie bo ja mam doświadczenie. To wszystko staje się coraz bardziej niebezpieczne - dodał. Wałęsa wielokrotnie apelował również do rządzących, aby "opamiętali się" i zrozumieli znaczenie demokratycznego trójpodziału władzy.