Rezolucję poparło 327 posłów, 293 było przeciw, a 61 wstrzymało się od głosu. Parlament podtrzymał opinię, że Komisja powinna zastosować wobec Węgier  działania zmierzające do umocnienia w tym kraju praworządności.

 

"W ostatnich miesiącach pospieszne decyzje i działania węgierskiego rządu skrajnie utrudniły dostęp do ochrony międzynarodowej oraz bezzasadnie kryminalizują uchodźców, migrantów i osoby ubiegające się o azyl" - stwierdzili posłowie. Wyrazili również zaniepokojenie "stosowaniem retoryki ksenofobicznej łączącej migrantów z problemami społecznymi lub zagrożeniem dla bezpieczeństwa".

 

PE zaniepokojony również sytuacją w "kilku innych państwach"


Europosłowie przypominają, że ostatnie przedsięwzięcia węgierskich władz należy oceniać w kontekście wcześniej podejmowanych przez nie kroków, które przyczyniły się do poważnego "systemowego pogorszenia sytuacji w zakresie praworządności i praw podstawowych".

 

Parlament uważa, że brak reakcji ze strony UE na zagrożenia i naruszenia na Węgrzech "jej własnych wartości podstawowych" mógł się przyczynić do podobnego rozwoju wydarzeń "w kilku innych państwach członkowskich".

 

Europarl.europa.eu