Z informacji uzyskanych w źródłach rządowych wynika, że projekt budżetu na 2016 rok zostanie przyjęty przez rząd za tydzień.

 

Najpierw musi jednak wejść w życie zmiana w regule wydatkowej. Nowelizację ustawy o finansach publicznych, zmieniającą regułę wydatkową, Sejm już przyjął. Ale, aby weszła w życie, musi ją jeszcze zaakceptować Senat i podpisać prezydent. Senat ma się zająć tą ustawą w tym tygodniu. Zgodnie z przygotowaną przez posłów PiS nowelą, znajdujący się w regule wydatkowej wskaźnik inflacji (CPI) wraz z korektą błędów jej prognoz ma zostać zastąpiony tzw. sztywnym celem inflacyjnym NBP w wysokości 2,5 proc.

 

Plan na przyszły rok

 

Po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że szefowie resortów omówili już projekt budżetu na 2016 r. z deficytem w wysokości 54,7 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc.

 

"W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. przewidziano, że dochody wyniosą 313,7 mld zł, wydatki 368,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,7 mld zł. Oznacza to, że budżet został skonstruowany w sposób bezpieczny, a deficyt będzie utrzymany w ryzach" - podano w komunikacie. Planowany na 2015 rok deficyt to 46 mld zł.

 

Rodzina 500+

 

W przyszłorocznym budżecie minister finansów uwzględnił wydatki na wiele przedsięwzięć społecznych. Jednym z nich jest priorytetowy program rządu "Rodzina 500+", który ma wspierać rodziny wychowujące dzieci, zwłaszcza wielodzietne oraz sprzyjać podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa. Rząd zakłada, że program rozbudzi także popyt w gospodarce.

 

"Źródłem finansowania rozwiązań prospołecznych, w tym wspierających rodzinę, są dochody budżetowe. Na ich wysokość wpływ będą miały przede wszystkim zmiany podatkowe, w tym wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych i podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Ministerstwo Finansów oszacowało, że w przyszłym roku do kasy państwa z podatków wpłynie 276,1 mld zł. Przyszłoroczny budżet otrzyma również wsparcie Narodowego Banku Polskiego. Wpłaty z zysku NBP przewidziano na 3,2 mld zł. Zaplanowano także wpływy z dywidend i wpłat z zysku oraz cła. Dodatkowo pozytywny wpływ na poziom dochodów budżetowych będą miały wzrost PKB o 3,8 proc. i inflacja na poziomie 1,7 proc." - podał CIR w komunikacie.

 

W poniedziałkowej informacji Ministerstwa Finansów na temat założeń przyszłorocznego budżetu podano dodatkowo, że planowany deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,8 proc. PKB, a szacowany poziom zarejestrowanego bezrobocia pod koniec 2016 r. to 9,7 proc.

 

Dodatkowe dochody podatkowe państwa, według tego projektu, pochodzą z wpływów z podatku bankowego i od sprzedaży detalicznej, czyli z podatku od hipermarketów. Podatki te mają dać odpowiednio: 5,5 i 2 mld zł. Nowe obciążenia mają wejść w życie w 2016 roku.

 

PAP