Sygnatariusze "recepty na uzdrowienie polskiej służby zdrowia" boją się utraty bezpieczeństwa zdrowotnego z powodu malejącej liczby pielęgniarek będących, ich zdaniem, filarem służby zdrowia. 


Zebrane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych petycje wypełniły aż 45 kartonów obrandowanych taśmą z logotypem kampanii z ponad 500 tys. recept. Wszystkie zostaną przekazane premier Beacie Szydło przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej symboliczne recepty z liczbą podpisów otrzymają także marszałkowie Sejmu i Senatu RP.

 

Pielęgniarek może zabraknąć w ciągu 5 lat


Wręczenie recept będzie podsumowaniem trwającej od 27 maja kampanii społecznej uświadamiającej konsekwencje niewystarczającej liczby pielęgniarek i położnych. Według prognoz może ich zabraknąć już w ciągu najbliższych pięciu lat.


Inicjatorzy akcji liczą, że polskie władze zgodzą się na podjęcie "leczenia" zanim będzie za późno.


Przekazanie recept odbędzie się w Senacie RP, Sejmie RP oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w środę między 13:00 a 15:00.