Od początku września do Austrii dotarły setki tysięcy migrantów. Austriacy spodziewają się w tym roku ok. 80-90 tys. wniosków o azyl, prognoza na przyszły rok jest podobna. MFW, którego misja zakończyła właśnie wizytę w Austrii, wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym pozytywnie ocenił działania podejmowane przez austriackie władze w celu integracji uchodźców.

 

MFW szacuje, że zwiększony napływ imigrantów do Austrii w latach 2015-2020 może być źródłem wzrostu PKB o jedną czwartą punktu procentowego w 2020 roku oraz zredukować w podobnym stopniu nakłady netto na świadczenia emerytalne i służbę zdrowia.

 

Niezbędne zapewnienie znalezienia taniego mieszkania

 

- Mamy też scenariusz z większym wskaźnikiem zatrudnienia imigrantów, który w najlepszym przypadku mógłby dodać do austriackiego PKB kolejną jedną czwartą punktu procentowego w ciągu pięciu lat - powiedział szef misji MFW na Austrię Nikołaj Georgew.

 

MFW z uznaniem ocenił działania władz austriackich mające na celu zapewnienie imigrantom nauki języka oraz ustanowienie systemu certyfikowania umiejętności zawodowych i odbywania praktyk. Podkreślono też, że dla zapewnienia dostępności "imigracyjnej siły roboczej" na obszarach, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, kluczowe znaczenie ma zapewnienie imigrantom mieszkań, na które będzie ich stać.

 

PAP