O nowym kierującym grupą PKP poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Decyzję o powołaniu na stanowisko prezesa zarządu Bogusława Kowalskiego podjęło Walne Zgromadzenie PKP S.A. Członkami zarządu spółki zostali Jarosław Kołodziejczyk i Mirosław Pawłowski.

 

Jednocześnie odwołano członka zarządu Jarosława Batora. Wcześniej z kierowania grupą PKP zrezygnowali prezes zarządu Jakub Karnowski i członek zarządu Piotr Ciżkowicz.

 

Bogusław Kowalski był posłem Sejmu V i VI kadencji, m.in. przewodniczącym sejmowej komisji infrastruktury, a od maja 2006 do listopada 2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu. W latach 2002-2005 był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego odpowiedzialnym za infrastrukturę i transport. Jako wicemarszałek województwa, uruchamiał spółkę Koleje Mazowieckie. Ostatnio pracował jako ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.


Walne Zgromadzenie w osobie ministra

 

Jedynym akcjonariuszem spółki PKP S.A. jest skarb państwa, reprezentowany przez ministra właściwego ds. transportu. Oznacza to, iż jest on jednocześnie Walnym Zgromadzeniem spółki. Zgodnie ze statutem PKP S.A., powołanie i odwołanie prezesa, członków zarządu i rady nadzorczej znajduje się w kompetencjach Walnego Zgromadzenia PKP S.A.

 

PAP