Nagranie wypadku opublikowały Polskie Linie Kolejowe. Jak informują, 98 procent wszystkich wypadków i kolizji na przejazdach spowodowanych jest łamaniem przepisów przez uczestników ruchu drogowego: brawurą, pośpiechem, rutyną, skłonnością do ryzyka.

 

PLK od 11 lat prowadzą kampanię społeczną "Bezpieczny przejazd - 'Szlaban na ryzyko!'", której celem jest podnoszenie świadomości ludzi o zakgrożeniach, jakie wiążą sie z niezachowaniem ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

 

 

Program przynosi rezultaty. Od 2011 roku liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o 25 procent, a osób poszkodowanych o 44 procent. W 2014 roku na przejazdach kolejowych zanotowano o 14 procent mniej wypadków niż w 2013 r.