W stolicy Małopolski norma dla poziomu zanieczyszczeń przekraczana jest nawet przez 150 dni w roku, często trzykrotnie. W Krakowie jest 25 tys. pieców węglowych, które przyczyniają się do wzrostu stężenia szkodliwych pyłów.

 

Polsat News