Promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy odniósł się również do zamieszania z liczbą sędziów TK, które powstało po nocnym ślubowaniu i czwartkowym wyroku Trybunału. - To jest zupełny pat, dlatego, że jest pięciu sędziów wybranych przez nowy Sejm i zaprzysiężonych oraz trzech sędziów wybranych przez stary Sejm i niezaprzysiężonych. Czyli w sumie tych sędziów byłoby 18, a tyle ich nie może być - podkreślił prof. Zimmermann.

 

Prezydent Andrzej Duda w czwartkowym orędziu zapowiedział powołanie zespołu, który zajmie się wypracowaniem zasad wyboru sędziów TK. Zdaniem kierownika katedry prawa administracyjnego UJ to krok w dobrą stronę.