- Nagroda Literacka jest docenieniem współczesnych ludzi pióra, wyrazem naszego stosunku do istotnej roli kultury w życiu miasta. Bez literatury, bez książek, Warszawa nie byłaby stolicą na miarę swoich ambicji. Wielu z nagrodzonych Nagrodą Literacką, jak choćby zmarły w tym roku Tadeusz Konwicki, odcisnęło swój znak na życiu kulturalnym naszego miasta. Ta Nagroda to również rodzaj podziękowania za ich wkład w rozwój miasta - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.


Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: literatura piękna - proza, literatura piękna - poezja, literatura dziecięca - tekst i ilustracje oraz edycja warszawska, w której stołeczny twórca nagradzany jest za całokształt twórczości. Kandydatów mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze, a także czytelnicy. Wyboru należy dokonać spośród książek żyjących autorów, napisanych w języku polskim i wydanych w 2015 roku.


Spośród zgłoszeń jury wybierze trzy książki w każdej kategorii. Nominacje zostaną ogłoszone w marcu, a miesiąc później zostaną ogłoszone nazwiska laureatów nagrody.


Propozycje kandydatur można przesyłać na maila  nagrodaliteracka@um.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa z dopiskiem "Nagroda Literacka m.st. Warszawy". Zgłoszenia muszą zawierać imię i nazwisko autora, tytuł książki, wydawcę, rok wydania i kategorię.


Przedwojenna tradycja


Obecna Nagroda Literacka m.st. Warszawy jest przyznawana od 2008 roku i jest kontynuacją przyznawanej w latach 1926-1938, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej prestiżowej nagrody, której pierwszym laureatem został najstarszy syn Adama Mickiewicza - Władysław. Ostatnim przedwojennym zwycięzcą był Leopold Staff. W dwudziestoleciu międzywojennym nagrodzeni także zostali Władysław Berent, Tadeusz Boy-Żeleński czy Maria Kuncewiczowa. Po wojnie nagroda była przyznawana nieregularnie i pod różnymi nazwami, a jej laureatami zostali wtedy m.in. Kazimierz Brandys i Miron Białoszewski. Od 2008 roku nagroda trafiła w ręce m.in Józefa Hena, marka Nowakowskiego, Janusza Głowackiego, prof. Janusza Tazbira, Joanny Kulmowej i Wiesława Myśliwskiego. Nagrode za rok 2015 przyznano poecie Jarosławowi Markowi Rymiewiczkowi, który odmówił jej przyjęcia.